درد نوشت.........

Avazak_ir-Light357.jpg

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com این درد نوشت ها تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com نه دلنشین اند نه زیبا ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com اینها یک مشت حرف ِ زخم خورده ی بغض دارند تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com که... تنها مخاطبشان تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com غایب است ! تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 7:13 موضوع | لینک ثابت


رفاقت من و تو ...

 
حکایت رفاقت من و تو ، حکایت قهوه ایست که امروز به یاد تو تلخ نوشیدم
 
 
که با هر جرعه بسیار اندیشیدم که این طعم را دوست دارم یا نه ؟
 
 
و آنقدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن که انتظار تمام شدنش را نداشتم
 
 
و تمام که شد فهمیدم باز هم قهوه می خواهم حتی تلخ تلخ تلخ !
 


 

نوشته شده توسط بی قرار در دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۴ ساعت 19:17 موضوع | لینک ثابت


حرف دل..........

 
عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز

همیشه فکر می کردم پشت دیوارهای بلند

 

آدمهای بزرگ زندگی می کنند،

 

ولی حالا می دانم که بلندی دیوارها به خاطر

 

کوچکی آدمهاست . . .

 

 عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز

 

 


 

نوشته شده توسط بی قرار در یکشنبه ششم دی ۱۳۹۴ ساعت 19:10 موضوع | لینک ثابت


حرف دل

عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز

 

هستند انسانهایی که از هزاران حرف شما ،

 

هیچ یک را نمی فهمند

 

و هستند کسانی که بی آنکه کلمه ای بگویید ،

 

درکتان خواهند کرد...

 

عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز

 


 

نوشته شده توسط بی قرار در سه شنبه یکم دی ۱۳۹۴ ساعت 18:47 موضوع | لینک ثابت


...بــلاتکليفم...

 
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com بــلاتکليفم... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
 
مــثل کتاب فــراموش شده اي
 
که روي نــيمکت يک پارک ... سوت و کور ،
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com بــاد ديــوانه ، تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
 
نــخوانده ... ورقــش مــيزند...
 
هر ورقــش ، بــيت بــيت غــزلش ، 
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com قــصه ی من ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 


 

نوشته شده توسط بی قرار در شنبه ششم دی ۱۳۹۳ ساعت 22:4 موضوع | لینک ثابت


چقدر درد میکشم....


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تنم بوی خستگی میدهد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com زندگی ام بوی مرگ تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com یک نفر دهان خاطره ها را ببندد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 23:40 موضوع | لینک ثابت


بدترین نوع اعتیاد.......


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com مشکل اینجاست که،...... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com همیشه برای فرار از دست یک “آدم” تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com به “آدم” دیگری پناه برده ایم ! تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 21:19 موضوع | لینک ثابت


دلــت کــه آرام نـبـاشـد..........


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com خـــــدایــــا  خـــــراب کن و دوبـــاره بســــاز ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com خــــانه ی دلــــم  خیلـــی " تنـــــــــــگ " اســـــت !!! تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 22:54 موضوع | لینک ثابت


درد دل........

 
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com مداد را برداشتی . . . تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
 
طرح مرا نه آنگونه که هستم ..،
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com همانگونه که می خواستی کشیدی ..، تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
 
 
تمام بهانه رفتنت این است که عوض شده ام ..،
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com مداد را برمی دارم، تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
 
 
 طرح تورا همانگونه که هستی می کشم..،
 
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com می توانی بروی.. تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 


 

نوشته شده توسط بی قرار در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 22:23 موضوع | لینک ثابت


"ورق روزگار "...

 

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com کاش می شد برای یک روز ...  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

 

 تمامی حرفاهایم را چاپ کنم

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تیتراژ روزنامه امروز من باشم تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

 

قصه ای کهنه ، از آن دخترکیکه ...

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  "ورق روزگار "در نبود تو مچاله اش کرد  ...  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ ساعت 22:15 موضوع | لینک ثابت


دلتنگى"


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com "دلتنگی "  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تمنای بودنش رامیکند... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ ساعت 23:59 موضوع | لینک ثابت


وقتهايي كه سخت دلتنگي تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com وقتهایی هست که دلتنگ می شوی  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com برای کسی که ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 23:22 موضوع | لینک ثابت


حرف دل........


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com این روزها حس بی تفاوتی تنها دلیل خوشحالیم شده...!!!  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com خیلی خوشحالم و ساکت... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com اما در عین حال خشمگین و عصبی...! تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  ...آروم و پر قدرت ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com درست مثل یه زلزله...! تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com پرندگانم را آزاد کرده ام زیرا فهمیدم : تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  نداشتن،.... تنها راه از دست ندادن است... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز


  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  یک دانه  تسبیح دعای فرجت را تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com امشب به نام من محتاج بینداز  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comعشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com حالم  تـــوپ اســــــت... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

حــــــال همــــــان تـــوپـــي را دارم ...
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  افـــتـــاده در خــــــانــــــه ي هــــــمـــســـايـــه اي تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

کــــــه تـــهـــديـــد کـــــــــرده :
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com اگـــر بـــار ديگـــر بيـــفـــتد... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 با کـــارد تيـــکه پــــــاره اش ميـــکنـــم!
عشق تازه و کهنه اش که با هیچ چیز
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com بــلاتکليفم... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

مــثل کتاب فــراموش شده اي

که روي نــيمکت يک پارک ... سوت و کور ،

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com بــاد ديــوانه ، تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

نــخوانده ... ورقــش مــيزند...

هر ورقــش ، بــيت بــيت غــزلش ، 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com قــصه ی من ... تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


 


 

نوشته شده توسط بی قرار در جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 7:43 موضوع | لینک ثابت


از چه بنويسم؟

 
 
 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com دست بردار پتروس! تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

بگذار دنیا را آب ببرد!

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com در دنیایی که اقیانوس آرامَش تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

به دنبال آرامِش می گردد...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com صد تا سد هم بسازی.. تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

فقط ... مشق شب بچه ها را زیاد می کنی!..

 

. تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com    آه ...  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 


 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 22:23 موضوع | لینک ثابت


خاطره ها..........


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com تنم بوی خستگی میدهد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com زندگی ام بوی مرگ تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com یک نفر دهان خاطره ها را ببندد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 11:57 موضوع | لینک ثابت


پـرم از :سکـــــــــوت…این روزها


نه به آمدنی دلخوشم …


نه از رفتنـــی غمگـــــــــــین !


این روزها پـرم از : سکـــــــــوت


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 22:0 موضوع | لینک ثابت


می نویسم برای تو...........


 می نویسم برای تو  . . .  


 که روزگاری  . . .


آخر عشق بودی و . . . اول حادثه . . .


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 23:29 موضوع | لینک ثابت


رد پای گذشته!راستی " قولـــــــــهایت" را به چه قیمت به عبور زمان فروخته ای؟من هنوز کنار " رد پای گذشته " ایستاده ام ...کجــــــــــای این " نبودنها "به " بــــــــــــودنم " می خنـــــــــدی ؟؟؟
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 22:33 موضوع | لینک ثابت


مرگ عاطفه ها........

آدم ها می آیند

وقتی که بودنشان را ،پذیرفتی 

وقتی که باورشان کردی

به بهانه‌های پوچ! می روند…

و...  تو می مانی با...  باوری که …!


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ ساعت 22:29 موضوع | لینک ثابت


حرف دل........

 

                                
                                     هی ...! پاییـــــــــز...!!


ابرهایت را زودتر بفرست

... 

شستن این گرد غم ... از دل من ...


 چند پاییز باران میخواهد......


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ ساعت 21:49 موضوع | لینک ثابت


بازی با احساسات............ای تبر به دست ،
تا مطمئن نشدی تبر نزن !


ای انسان ، تا مطمئن نشدی ، احساس نریز ..


زخمی می شود ...


در آرزوی تخته سیاه شدن ، ...


...خشک می شود !!!ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ساعت 23:21 موضوع | لینک ثابت


درد بی دوا .............رفتم پی طبیبی که علاج دلم کند....آهی کشیدو گفت:درد تو بی دواست ...

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ساعت 22:3 موضوع | لینک ثابت


تکیه گاه .........            وقتی که تکیه گاه کسی باشی نباید پات سُر بخوره ، 


              نه اینکه بترسی که خودت زمین می خوری ، نه ...


      بترسی از اینکه کسی که به تو تکیه کرده زمین بخوره و بشکنه...
 

نوشته شده توسط بی قرار در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ ساعت 22:30 موضوع | لینک ثابت


لب ایوانِ روزمرگی ......


مدتی ست که ...

ذهنم را خالی کرده ام
از خیال...


و دلم را از امید...


نشسته ام لب ایوانِ روزمرگی 


و نگاه می کنم...به این روزها...


چه بی رمق شده ام که حتی یک آخ هم نمی گویم...


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ ساعت 22:15 موضوع | لینک ثابت


تقدس عشق...دلت
را به کسی بسپار که ...

لیاقتش را داشته باشد
لبخندت را نثار کسی کن که ...

دل به زمین نداده باشد ...


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ساعت 22:45 موضوع | لینک ثابت


بعضی وقتا... بعضی وقتا اونقدر دلت رو سرد میکنن که


 با هیچ آتیشی گرم نمیشه


بعضی وقتا دلت از یکی اونقدر گرفته که 


می خوای بزنی له و لورده ش کنی.ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ ساعت 0:26 موضوع | لینک ثابت


" قرار آخر " ......این "قرار آخر" اســـت !دیـگــر ""بی قرارت "" نمی شوم..ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ ساعت 23:48 موضوع | لینک ثابت


بیخیال دنیا ... بیخیال تو ...

 اینـــه  کمی ازمن ....... کمــــی  از " بی قرار "


هرکس به سهم خود ازدنیاچیزی برمیداره


منم  ازدنیا دست برداشتم......


 بیخیال دنیا ... بیخیال تو ...ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۲ ساعت 23:12 موضوع | لینک ثابت


بی قرار چشم انتظار ! امشب از آن شبهاست كه...


 دلم ميخواهد . . .  


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ ساعت 23:20 موضوع | لینک ثابت


حرف دل...


 اگر عشق نبود!!!


 قلب ها تمام حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند!!!ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بی قرار در جمعه دهم آبان ۱۳۹۲ ساعت 22:46 موضوع | لینک ثابت